Mijn rapporten

date: 24.05.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

Overleg tki met emiel wubbe In food for the future overleg heeft. nick vd berg uitgelegd over vf en commitment uitgestraald

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

Vertrouwen en toegang tot het netwerk om te kunnen verbinden.

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

Onderlinge roddel en achterklap bij een onderzoeker

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

Onprofessioneel gedrag

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

Toegang tot netwerk en mensen


date: 25.05.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

overleg Muis en Woody: uitnodiging voor 2 bijeenkomsten waar observatie m.b.t. cross over werken nuttig is

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

planning en samenwerken

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

kloksnelheid en overvolle agenda

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

tijd en prioriteit

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

bottle neck is tijd en prioriteit


date: 01.06.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

overleg ikv WURKS Vertical Farming teelt en keten met onderzoekers Wageningen, Wellant en INH

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

de energie om samen te werken

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

de complexiteit en breedte van het onderwerp

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

regie en focus

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

bottle necks zijn tijd en maken van keuzes die voor iedereen passen


date: 04.06.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

Studenten bereiden met opdrachtgever Cross-overproject voor. 5 juni presenteren 2studenten activiteitenplan en leerofferte. Projectcoach gekoppeld aan studentengroep.

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

Rol van de manager kenniswerkplaats en projectcoach zeer belangrijk op de verbinding opdrachtgever student


date: 04.06.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

samenwerking werkgroep

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

veiligheid, eerlijkheid, duidelijkheid

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

ik kon dinsdag niet mee naar LentiZ ivm stagebezoeken verwarring over inzet collega's/afspraken

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

tijdgebrek/andere taken,

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

communicatie


date: 07.06.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

Vertical farming op de greenport 2018 2025 agenda gezet

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

Brede draagvlak in triple helux en betrokkenheid onderwijs. Doorbraak technologie waar veel samen komt

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

Geen

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

Nvt

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

Juist de cross over om de sector nieuwe impulsen te geven


date: 07.06.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

Gesprek met iemand buiten het onderwijs over de kansen en valkuilen bij samenwerking in cross overs

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

herkenning: prioriteit, tijd, verschillende taal en kloksnelheden

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

organiseren van bijeenkomst 11 juni waarbij veel collega's andere prioriteiten hebben

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

prioriteit: korte termijn acties t.o.v. lange termijn kansen

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

tijd, prioriteit, taal en snelheid


date: 15.06.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

overleg AFL en BFL

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

energie van de deelnemers

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

n.v.t.

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

n.v.t.

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

energie van partners


date: 18.06.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

Leuk

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

Leuk

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

leuk

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

Leuk

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

Leuk


date: 20.06.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

-Evaluatie van vorig crossover project Lammetjeswiel met opdrachtgever en onderwijs. Tevens de learning history opgemaakt met Peter de Wit manager kenniswerkplaats -Studenten pakken hun rol als projectleider van het project waterretentie Sliedrecht serieus op. Ze hebben hun onderzoek gepresenteerd aan de opdrachtgever

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

Positieve wijze waarop de opdrachtgever kon verwoorden wat de win voor hem is geweest.

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

Vertraging in afspraken rondom de nieuwe cross-over waterretentie Sliedrecht.

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

Moeilijk afspraken te plannen met meerdere personen.

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

-katalysatoren: studenten die eigenaar zijn van het project/ opdrachtgevers die de win herkennen bij het aangaan van dit soort trajecten.


date: 21.06.2018


date: 27.06.2018


date: 02.07.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

1-Congres cross-over gaf energie. Goed om te zien dat er een beweging gaande is. De wijze waarop wij (Waterroute vanuit ervaringen cross-over Lammetjeswiel) bezig zijn is voor velen nog een ver van mijn bed show, maar werd wel enthousiast ontvangen. Dit geeft aan dat we op de goede weg zijn. 2-Samenwerking met DaVinci kan naar een hoger level worden getild door de samenwerking met de opleiding Applicatiebeheer.

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

2-Eindelijk contact (via bemiddelaar) gerealiseerd met deze domeinleider Applicatiebeheer.

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

Project waterretentie loopt wederom vertraging op doordat gemeente Sliedrecht de samenwerking met de projectleider Drechtsteden heeft stopgezet. Er komt nu een nieuwe projectleider vanuit de eigen gemeente.

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

Dynamiek binnen de regio is vaak onvoorspelbaar. Het opbouwen van een stabiele projectbasis heeft veel tijd nodig.

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

bottle necks: niet werken vanuit vertrouwen/ het inbouwen van extra zekerheden om eigen positie beter te bewaken


date: 06.07.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

de eerste COL bijeenkomst waarbij de collega's de kansen en valkuilen hebben geidentificeerd en de energie hoog bleef

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

de energie en bereidheid van de collega-COL-deelnemers

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

geen negatieve ervaringen

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

n.v.t.

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

bottle neck bij samenwerken in de cross over is zowel bij innovative, leven lang leren het niet open staan voor de ander: willen elkaar begrijpen ikv taal, willen de kloksnelheden op elkaar af te stemmen, willen te zoeken naar mogelijkheden en willen aanpassen. belangrijke topics zijn: Visie omtrent positionering inclusief risicoanalyse Vrije ruimte binnen de opleidingen (vanuit onderwijs bekeken) Vorm en inrichting van onderwijs professionalisering van de nieuwe rol v an de docent Projectmatig werken; inclusief monitoring


date: 09.07.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

Oplevering vorige cross-over project 'Lammetjeswiel' samenwerking gemeenten, aannemer, burgerinitiatief, Wellant en DaVinci (ROC) Grote plaatselijke belangstelling met studenten in de hoofdrol. Regionale pers aanwezig. Belangrijk succes om op crossover CV te plaatsen.

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

Zichtbaar willen zijn van de gemeente Alblasserdam dat project vanuit verkiezingsprogramma gelukt is.

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

-Cross-over Sliedrecht blijft nog steeds in het luchtledige hangen ivm functiewisseling binnen gemeenten. -Bekostigingsstructuur binnen onderwijs laat zien dat er niet direct stappen kunnen worden gezet binnen een project. Er is budget vanuit Waterschap, school moet voorschot realiseren opdat studenten aan de gang kunnen. School geeft aan dat het zo niet kan ivm systematiek. flexibele oplossing zoeken kost tijd en veel opverleg.

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

-Machts- en invloedstrijd binnen samenwerkende gemeenten -Financiele structuur onderwijs

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

katalysator: projecten aangaan in verkiezingstijd bottle-necks: samenwerking tussen gemeenten en financiele structuur onderwijs


date: 16.07.2018


date: 17.07.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

Studenten hebben ondanks het vertraagde proces contact gelegd met de opdrachtgever en input geleverd voor de komende processtappen. Zodat zij betrokken blijven en invloed mogen uitoefenen op het te behalen resultaat,

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

Coachvaardigheden projectcoach en eigenaarschap van studenten

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

Eigenaarschap door studenten (vanuit keuzevrijheid of het gevoel van keuzevrijheid). Dit wordt vooral geïnitieerd door de coachvaardigheden van de projectcoach.


date: 17.07.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

dit is een test

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

dit is een test

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

dit is een test

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

dit is een test

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

dit is een test


date: 20.07.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

energie van de partners om de cross over BFL-AFL tot een succes te maken

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

de wens om elkaar te begrijpen, elkaars taal te spreken, de kloksnelheid op elkaar af te stemmen

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

doorpakken, verder gaan dan mooie verhalen en goede intenties

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

besluitvaardigheid

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

taal, ritme, timing, ruimte voor experimenten


date: 31.07.2018


date: 03.08.2018


date: 09.08.2018


date: 18.08.2018


date: 26.08.2018


date: 31.08.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

CoL Cross Over: bijeenkomst in Houten. Inzicht in de strategische, tactische en operationele uitdagingen die de collega's ook hebben, helpt. Projectmatig werken lijkt een voorwaarde te zijn om in cross overs te kunnen werken. Samen met collega uitnodiging verstuurd om een intervisie bijeenkomst te organiseren rondom dit thema.

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

delen van ervaringen, reflecteren om zo de successen te zien, commitment van collega's.

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

op de uitnodiging voor de intervisie bijeenkomst reageren collega's met "tentative' of geen reactie. bij de CoL waren uiteindelijk 5 van de 22 genodigden aanwezig.

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

Geeft de prioriteit aan, het urgentiegevoel is laag.

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

bottle neck is urgentie, kloksnelheden, taal.


date: 06.09.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

Samenwerking met Innovation Quarter (IQ) om een kennishub VF te ontwikkelen. Samen met Anne Claire gaan we dat uitwerken. De provincie is bereid om wat kosten mee te dragen.

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

Interesse vanuit IQ om dit op te pakken. Gemeente Rotterdam pakte niet echt door dus is moest een andere partner vinden. Met toestemming van de provincie is dat IQ geworden.

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

Netwerken en duidelijk maken dat ea niet loopt en anders moet.


date: 06.09.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

De intervisiebijeenkomst tijdens de COL heeft mij weer richting gegeven hoe verdere stappen te zetten in de interne transitie. Deze week nieuwe docent ingewerkt in het Regioleren. Hij is enthousiast en wil. De 2 conceptdragers binnen de opleiding pakken de ruimte die er is om Regioleren verder te implementeren. Eerste teamsessie rondom projectmatig werken met nieuw team is succesvol verlopen. . Overleg RD en projectleider den directeur Strategie heeft plaatsgevonden Overleg projectgroep Kenniscentra is geweest

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

Korte lijntjes tussen conceprdragers. Overlegstructuur tussen programmamanager, RD en Directeur Strategie realiseert meer eigenaarschap bij RD wat betreft implementatie Regioleren Binnen projectgroep KC worden kaders geformuleerd rondom de Kenniscentra. Dit heeft een sturend effect op de ontwikkeling van Regioleren Studenten raken gefrustreerd door het nog onhold blijven van de cross-over

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

-Het niet vervuld krijgen van de vacature teamleider Dordrecht, waardoor op dit moment alleen op operationeel niveau fragiele bewegingen kunnen worden gezet. -De RD heeft moeite om alle bewegingen die op dit moment in het onderwijs plaatsvinden te verbinden. -Nieuwe Projectleider Crossover vanuit de gemeente laat niets van zich horen. De projectmakelaar gaat volgende week in gesprek

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

-Het niet goed begeleiden van het samensmeltingsproces van twee locaties die samengaan -De verschillende niet te vervullen vacatures waardoor traject wordt vertraagd -De gemeente die niet communiceert

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

bottlenecks: slechte communicatie vanuit directie/ gemeenten katalysator: Studenten en docenten die graag willen


date: 10.09.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

organisatie van het kenniscafe op 11 oktober: https://www.worldhorticenter.nl/nl/event/kenniscafe-vertical-farming-teelt-keten

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

energie, samenwerken

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

docenten losmaken uit dagelijkse praktijk: aanmelden voor de kennisdag. Over de schutting gooien van taken

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

prioriteiten, urgentie

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

bottle neck is urgentie gevoel, support vanuit strategie


date: 12.09.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

Presentatie bij Meet up georganiseerd door EZK bij TU/E Innovationspace

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

Via de samenwerking met EZ in de gelegenheid gesteld. En de groep reageerde positief op het idee om met de tech studenten een cross over in te richten voor VF

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

Samenwerking


date: 13.09.2018


date: 14.09.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

Overleg met de nieuwe teamleider tuinbouw. Nav overleg met Pieter Pot om een projectontwikkelaar te betrekken bij de interreg. Die vraag lag er al van voor de vakantie. Met Pieter afgesproken dit met Walter af te kaarten. Walter is heel positief over VF en wil dit structureel in het team meenemen in overleg. Ook bij de werkveldcie.

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

Overleg en kenbaar maken dat het echt anders moet (Overleg Pieter) en het interessante onderwerp dat het team stimuleert om innovatief te denken.

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

druk uit oefenen zorgen voor een mooi innovatieve inhoudelijk onderwerp


date: 19.09.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

Besluit Interreg VF voorlopig gaan we voor een full proposal. Zo niet is met het bedrijf PRiva en Haut Equipe afgesproken om een plan B te maken voor een nationale regeling. Inholland is gevraag om de kennishuib en trianingen te ontwikkelen. Walter en Raj gaan dit oppakken. Zelf nog een eerste uitwerking gemaakt wat anders waren we te laat.

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

Netwerken Proactief het gesprek organiseren Zelf tijd vrij maken om een draft aan te leveren. (er is soms geen tijd voor discussie maar moet gehandeld worden)

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

netwerk en proactief handelen


date: 21.09.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

presentatie over living lab Canada voor RVO-SIA meeting als case inbreng voor overleg om subsidies aan te passen. Goede ontvangst en de opmerkingen om meer met de regio te doen en vanuit een regionale agenda te werken bijvoorbeeld voor VF is goed opgepakt. Een vervolg afspraak wordt gemaakt.

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

Netwerk contacten en actief wachten (2 jaar al af en toe praten)

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

Netwerk en geduld


date: 24.09.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

uitschrijven van een hackathon voor docenten, studenten challenge verspreid over TOI AFL EN BFL. aandacht op 11 oktober tijdens TOI-AFL sessie voor cross over samenwerking

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

concrete vervolgstappen

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

staat niet op de hoogste prioriteit: het komt er bij!

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

prioritering en urgentiebesef

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

bottle neck is de hoge werkdruk en de verschillende (soms verborgen) agenda's


date: 24.09.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

Artikel is gepubliceerd in de samenwerking met Raj uit Canada

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

samenwerking met Raj

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

Van Borderless begreep ik dat het nog wel een paar weken gaat duren voort dat het project living lab besproken wordt. Dat bleek een misverstand in de communicatie.

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

Communicatie

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

samenwerking en communicatie


date: 28.09.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

bespreken, organiseren van CoL cross over VF. Mooi programma. uitnodiging verzonden naar de deelnemers. Tevens acties ondernomen om 2 andere domeinen aan te laten haken.

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

commitment van de deelnemers, nakomen van afspraken uit eerdere CoL bijeenkomst. V.w.b. de 2 andere domeinen: verkenning, herkenning, erkenning

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

beetje saai en afgezaagd, maar dat blijft de prioritering en urgentiegevoel: regulier onderwijs gaat voor; hoge werkdruk, sectorale inhoud heeft meer attentiewaarde dan cross over thema's. samenwerken binnen de sector is eenvoudiger op de scheidsvlakken met andere sectoren. Iedereen heeft de mond vol over innovatie en disruptive innovation echter dit gaat (mi) plaatsvinden op de cross overs

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

prioriteren, urgentiebesef, op strategisch en tactisch niveau uitdragen van de ambitie, visie en doelstelling

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

bottle necks: zie cruciale factoren


date: 01.10.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

1-De Stuurgroep heeft aangegeven een duidelijkere lijn binnen de RIF waterroute te ambiëren als het gaat over het opzetten van een samengestelde opleiding Water. Wellant heeft aangegeven hier voor te willen gaan. Dit betekent dat er vaart wordt gezet achter de verdere invulling van de cross-overs binnen de RIF waterroute. 2-vmbo Ottoland van Wellant zoekt bewust de samenwerking op met regionale technisch- en zorg vmbo 3-Blauwzaam organiseert themabijeenkomsten over duurzaamheid binnen bedrijven. Zij stemmen in met aansluiting van leerlingen en studenten bij die bijeenkomsten 4-Symposium Blauwzaam wordt gehouden op Wellantcollege Ottoland 5-De ICT-academie van Da Vinci heeft op ons verzoek een projectmakelaar aangesteld, die optrekt met de projectmakelaars van Wellant/Davinci Watermanagement/waterbouw en LEM Inholland. Zij trekken samen op in de vraagarticulatie betreffende regionale vraagstukken, waarin data een steeds belangrijkere rol speelt 5-Susidie Project Drainage is gerealiseerd. 300 ha. weideland is door boeren beschikbaar gesteld voor dit onderzoek. Ook dit zal een regionaal cross-over project worden. 6-Er is een nieuwe teamleider aangesteld op mbo Dordrecht Wellantcollege 7-Het project Game-On gaat vorm krijgen. Deze cross-over (voorlichting Techniek aan de regionale basisscholen ) heeft definitief Waterplein. De organisatie hiervan zal verschillende partijen met elkaar verbinden. 8-Vanuit vmbo wordt Ton ingezet op de verbinding met de regio en het realiseren van nieuwe cross-overs

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

De inzet van de regionale lobby door de programmamanager, waardoor de druk op de samenwerking tussen de regionale onderwijsinstellingen en de regio steeds meer wordt opgevoerd is steeds meer zichtbaar. De programmamanager participeert in bijna alle blauwgroene netwerken op tactisch/strategisch niveau.

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

De opleiding Water binnen Wellant wordt vanuit de organisatie niet meegenomen in de genoemde ontwikkelingen. Nu er een nieuwe teamleider is, liggen er weer kansen om stappen te zetten.

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

De RD's stellen (nog) andere prioriteiten waardoor de aandacht die bovengenoemde ontwikkelingen nodig hebben te kort schiet. CVB zal duidelijke stappen moeten zetten om samenwerking op strategisch niveau te kunnen bewerkstelligen.

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

katalysatoren: regionale cross-over ambitie/ Innovatie en context. Helaas komt het thema Leven lang Ontwikkelen nog te weinig aan bod, bottle-necks: Alles blijft afhangen van de mensen en hun belangen. relaties blijven de smeerolie van de samenwerking.


date: 03.10.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

tgfds

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

tgrfds

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

tgfdcsx

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

gfds

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

tgrfdes


date: 12.10.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

herkenning van het nut en noodzaak om cross over samen te werken, herkenning en erkenning dat het lastig is, maar door communicatie op te lossen

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

herkenning en erkenning energie om samen op te pakken

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

n.v.t.

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

n.v.t.

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

positieve energie om gezamenlijk de bottle necks onder ogen te zien en gezamenlijk zoeken naar de oplossing. herkenning in de bottle necks op strategisch, operationeel en tactisch niveau. Doorbraak in het nut om deel te nemen in de hackathon van 28-29 november: tijd voor vrij WILLEN maken, prioriteit aan geven, urgentie zien en voelen. Helpt als de directie benadrukt waarom cross over samenwerken nuttig is.


date: 18.10.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

1-Stuurgroep heeft aangegeven een samengestelde opleiding Water op te willen zetten. Wellant heeft aangegeven hier de voorzet voor te willen geven 2-De wethouder van Sliedrecht heeft zelf het project waterberging in Sliedrecht opgepakt en contact gezocht. Het project wordt toch voortgezet 3-Overleg met nieuwe teamleiders gaat plaatsvinden over de verdere afstemming van de PPS met het kenniscentrum Water. 4-Projectmakelaar ICT DaVinci aangesteld ivm vraagarticulatie in de regio

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

-Persoonlijke contacten binnen de regionale netwerken -Studenten die eigenaar zijn van hun project -Doorzettingsvermogen en verbindende kwaliteiten van programmateam


date: 19.10.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

ervaren dat er energie zit bij de collega's; meerdere collega's herkennen de problematiek en erkennen de noodzaak. met name collega's HR sluiten aan. tot nu toe was HR buiten beeld

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

gedragen door directie: directeur brengt onderwerp ter sprake.

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

cross over samenwerking komt niet op de 1ste plaats. als we moeten kiezen, doen we eerst ons individuele taakje

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

prioriteit en urgentie. we worden beoordeeld op andere taken.

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

leiderschap (ook het managen van jezelf)


date: 26.10.2018


date: 30.10.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

duidelijkheid verschaft naar stuudenten

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

Communicatie bij docenten groep

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

Absentie studenten

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

Motivatie


date: 06.11.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

Inzicht in de taartpunten: zowel randvoorwaarden, competenties, visie enz.

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

binnen de Overkoepelende CoL: herkenning van partners die in het zelfde schuitje zitten (en het niet herkennen van partners die geen ervaring hebben met cross over samenwerken).

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

n.v.t.

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

n.v.t.

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

op strategisch niveau mogelijk maken wat op tactisch en operationeel niveau nodig is: operationeel niveau de valkuilen, faalfactoren delen en hiermee aan de slag gaan. Maar niet vergeten ook de successen te vieren. Reflecteren helpt om (weer) te zien wat je inmiddels bereikt hebt.


date: 06.11.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

Communicatie met docenten, maw we treden naar buiten op één lijn

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

Bespreking vooraf plus planning dag

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

Stress factor (bepaalde groepen) bij studenten ivm inleveren opdracht

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

zie boven


date: 09.11.2018


date: 11.12.2018


date: 12.12.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

studenten hebben gewerkt aan hun bedrijfsopdracht

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

opdracht van de ondernemer

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

beschikbaarheid van laptops


date: 13.12.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

bijeenkomst met domein TOI en AFL: VF is gewijzigd in ISS: na een moeizame voorbereiding hadden we de neuzen naar dezelfde kant

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

helderheid over 'taal' en doel van de bijeenkomst, leiderschap om de knoop door te hakken. Hier was wel het 'dreigement' voor nodig om de bijeenkomst te annuleren

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

langs elkaar heen praten, wel horen, niet luisteren, eigen route blijven volgen, onveilig voelen, persoonlijk maken van de organisatorische problemen

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

onveiligheid, onzekerheid, en onduidelijke boodschappen

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

bottleneck is onveiligheid, taal en persoonlijk maken van het probleem


date: 13.12.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

Studenten zelfstandig aan de gang met hun bedrijfsopdracht.

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

scheiding hoofd- en bijzaken (hoofd- en subvragen) plan van aanpak (planning)

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

uitvoering van de geplande herkansingen

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

betrokkenheid van de studenten motivatie/demotivatie begeleiding docenten


date: 17.12.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

Telefonisch onderhoud in de ochtend met collega's Conference call methode aanhouden.

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

Goede agenda en voorzitter tijdens tel onderhoud

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

Negatief voor mij persoonlijk is de onzekerheid of een ieder zijn werkopdracht/voortgang werkzaamheden uitvoert. Maw voor mij een extra werkdruk als dit niet het geval is. Beter comm onderling zou een uitkomst zijn.

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

Communicatie


date: 17.12.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

Studenten aan het werk bij de extra opdracht, de herkansing. Studenten hebben goed gewerkt aan de opdracht.

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

Inzet studenten

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

Docent absent voor de zoveelste keer.

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

Het maken van afspraken.


date: 20.12.2018

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

projectwerkzaamheden uitgevoerd op de eigen locatie studenten gestimuleerd zelfstandig te werken evaluatie in de plaatselijke horeca

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

de aard van de opdracht

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

de besproken projectactiviteiten voor na februari de evaluatie in de plaatselijke horeca

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

de werkvorm van de evaluatie


date: 03.01.2019


date: 04.02.2019

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

Duidelijkheid aanstelling Rahmat Peypers Ontdekking: opdracht verdelen in korte stukken met meerdere deadlines tijdens project ipv 1 of 2

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

Inleveren optimalistaieplan. Maw studenten bereikten deadline en werden wakker


date: 07.03.2019

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

de transitie naar pilot4

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

stukje voorbereidingstijd

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

geen continuïteit geen nieuwe opdrachten beschikbaar

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

gebrekkige planning beperkt aanleveren van opleveren vanuit de greenport geen gebruik maken van docenten expertise

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

begeleiding van het project


date: 22.03.2019

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

start van het project kleine uitwisseling van studenten over de locaties opdrachten verdeeld over de studenten

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

de locatie van uitvoering

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

de eenzijdigheid van de opdrachten

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

te weinig bedrijven teveel in/op een regio geen participatie vanuit de GP AA en RB

Welke van de bovengenoemde factoren, zijn katalysatoren of bottle necks voor het werken in een cross-over/ Innovatie / leven lang ontwikkelen / context?

participatie vanuit de GP's AA en RB


date: 04.04.2019

Schrijf op wat deze week op een positieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

studenten gestart met het project

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

afspraken met opdrachtgevers

Schrijf op wat deze week op een negatieve manier heeft bijgedragen aan jullie project

minder begrip van collega's als er activiteiten plaatsvinden op momenten anders dan de maandag projectdag

Welke factoren speelden hierin een cruciale rol?

communicatie


date: 28.11.2019


date: 28.11.2019


date: 09.04.2020